Velkommen til vores hjemmeside

 

Bemærk: Torsdag den 23.9.2021:

I stedet for at mødes i Sybergland afholdes koraften kl. 19.00 i Kulturhus Fjorden lokale 1-2

 

I forårssæsonen 2021 måtte vi desværre aflyse al korsang p.g.a. corona, men nu er restriktionerne ophævet, og vi har  startet efterårssæsonen:  

              Torsdag den 2.september 2021 kl. 19.00-21.30

Til daglig holder vi på Kulturhus Fjorden, Regnar Langesvej 1, lokale 1+2 , 5300 Kerteminde. 

Når du har parkeret, går du forbi (skole)bygningerne og ned i bunden ad stien, hvor der står Varekørsel tilladt.

 

Kertemindekoret   blev oprettet i 1973 og er et blandet kor med ca. 30 medlemmer.      

Vores repertoire lægger vægt på danske sange og viser og på kirkemusik.

Vi deltager i koncerter og andre kulturelle arrangementer, ofte i samarbejde med andre kor.

Vores dirigent  er Maria Hørup.

Koret er altid åbent for at optage nye medlemmer.

Du er velkommen til at deltage i en prøveaften og få flere oplysninger ved at kontakte vores formand Vivi Bott på telf: 22 27 05 43