Birgit Martinusen der var initiativtager til koncerten.